Политика за приватност 

 

Изјава за приватност 

 За успешно да ја процесираме вашата нарачкани требаат вашето име и презимеадреса, е-пошта и телефон. Со помош на овие информацииќе можеме да ви ги доставиме посакуваните производикако и да ве информираме за тековниот статус на нарачката.  

Во наше име, онлајн продавницата „krs.mk“, посветени сме на заштита на приватноста на сите наши купувачи. Ние ги бараме само потребните, основни податоци за купувачите / корисниците и податоците потребни за деловно работење и информирање на корисниците во согласност со добрите деловни практики и со цел да обезбедиме квалитетна услуга. Им даваме избор на купувачите, вклучително и можност да одлучат дали сакаат или не сакаат да бидат избришани од списокот за испраќање. 

Сите податоци за купувачи/ корисници се чуваат строго и им се достапни само на вработените на кои им требаат податоците за да ја завршат работата. Сите вработени во Крш Доо се одговорни за придржување кон принципите на заштита на приватноста. Ние се обврзуваме да не ги користиме собраните податоци за какви било други цели, ниту да ги пренесуваме на трети страни. 

Покрај горенаведеното, собираме, анализираме и обработуваме податоци за производите што ги бараат и купуваат нашите потрошувачи, како и на страните што ги посетуваат. Ние ги користиме овие информации за да ја подобриме понудата и изгледот на нашата страна и да ви овозможиме полесно да ја користите.  

 

Согласност и промена на условите 

Користењето на нашите услуги подразбира согласност на корисникот за наведените услови за употреба. Krs.mk се обврзува да ги почитува сите горенаведени, и сите измени на условите стануваат валидни само по објавувањето на оваа страна и испраќањето известувања по email  до сите регистрирани корисници. 

Ваш Крш